Postępowania habilitacyjne

1. Postępowania habilitacyjne na podstawie przepisów ustawy:

Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 84 poz. 455)


dr Jacek Otwinowski

Tytuł rozprawy habilitacyjnej
Study of the Quark-Gluon Plasma with Hard Probes at the LHC


dr Barbara Błasiak

Tytuł rozprawy habilitacyjnej
Obrazowanie molekularne nowotworów przy pomocy rezonansu magnetycznego


dr Jakub Bielecki

Tytuł rozprawy habilitacyjnej
From Classical to Plasma Tomography


dr Żaneta Świątkowska-Warkocka

Tytuł rozprawy habilitacyjnej
Impulsowe naświetlanie laserowe - badanie nierównowagowych warunków otrzymania submikronowych cząstek hybrydowych


Zakończone »2. Przewody habilitacyjne na podstawie przepisów ustaw:


3. Stopnie doktora habilitowanego nadane przez IFJ PAN »