Ochrona Danych Osobowych w IFJ PAN

Od 25 maja br. Instytut Fizyki Jądrowej działa zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

 1. IODO – DPO – zakres kompetencji
 2. Zgłoszenie naruszeń dotyczących danych osobowych – co to jest naruszenie
 3. Akty prawne
 4. Klauzule informacyjne
 5. Prawo dostępu do danych osobowych
 6. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w IFJ PAN jest Małgorzata Reś-Gunia.
  Kontakt:
  - z Inspektorem Ochrony Danych w IFJ PAN jest możliwy pod adresem dpo@ifj.edu.pl
  lub tel. 12/ 662 80 80
  - Urzędem Ochrony Danych Osobowych: w celu wniesienia skargi na to, jak przetwarzane są dane osobowe (www.uodo.gov.pl)