Seminars

Dyrektor IFJ PAN serdecznie zaprasza wszystkich pracowników naukowych i doktorantów na Seminaria Instytutowe, które odbywają się w czwartki o godzinie 11:00 w Auli IFJ PAN.

Propozycje tematów oraz terminów wygłaszania referatów prosimy zgłaszać do prof. Henryka Wilczyńskiego [Henryk.Wilczynski@ifj.edu.pl] lub prof. Wojciecha Kwiatka [Wojciech.Kwiatek@ifj.edu.pl].

Archive »


Seminarium Interdyscyplinarnego Centrum Nauk Fizycznych, Chemicznych i Medycznych:

Archive »


Seminaria Oddziałowe:

Seminaria Oddziału I:

Seminaria Oddziału II »

Seminaria Oddziału III »

Seminaria Oddziału IV »

Seminaria Oddziału V:

Seminaria Oddziału V i VI - PEGAN:


Seminaria "Terapia protonowa, Dozymetria i Fizyka Medyczna":

Archive »


Seminaria Zakładowe:

Zakład Fizyki Doświadczalnej Układów Złożonych (NZ52)

28 listopada 2018, godz. 11:00, p. 3220

"Pełna histopatologia raka trzustki przy zastosowaniu obrazowania FT-IR"
dr Tomasz Wróbel


Konwersatorium Polskiego Towarzystwa Fizycznego

29 listopada 2018, godz. 16:15, ul. Łojasiewicza 11, s. A-1-06 (Kampus)

"U źródeł pytania o matematyczność świata: Pitagorejczycy, Platon i Arystoteles"
Prof. Bogdan Dembiński (Instytut Filozofii, Uniwersytet Śląski, Katowice)


Środowiskowe Seminarium Fizyki Wysokich Energii "Białasówka" »

30 listopada 2018, godz. 10:15, AGH WFiIS pok. 104 D11

"Quo Vadis Flavour Anomalies?"
dr hab. Marcin Chrząszcz


Seminaria naukowe Instytutu Botaniki PAN »


Posiedzenia Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Botanicznego »