Dział Administracyjny CCB (DAC)

Kierownik: mgr inż. Małgorzata Reś-Gunia
tel. +48 12 399 6203
e-mail: Malgorzata.Res-Gunia@ifj.edu.pl

Skład osobowy:

  • Magdalena Skrobek - tel. +48 12 399 6200