Dział Spraw Pracowniczych i Administracyjnych - Dokumenty

Kierownik Działu: mgr inż. Monika Bator-Odynokow
tel. 8317
e-mail: Monika.Bator@ifj.edu.pl

Skład osobowy:

  • Baran Dorota - tel. 8315
  • Bobek Aneta - tel. 8316
  • Hutniczak Agnieszka - tel. 8315
  • Kostecka Magdalena - tel. 8316
  • Słabik Renata - tel. 8318
  • Joanna Tokarz - tel. 8315

Dokumenty:

Formularze