Dział Ochrony Obiektów i Mienia (DOO)

Kierownik: Wiesław Moskal
tel: 662-8143, 662-8497

Do zadań Działu należą:

  • funkcje portierskie
  • wydawanie przepustek osobom odwiedzającym Instytut
  • zapewnienie bezpieczeństwa mienia Instytutu.

Uwagi należy zgłaszać na nr tel. 8143 w godzinach 700 - 1430 (od poniedziałku do piątku).

Skład osobowy