Dział Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracy (DOZ)

Kierownik: dr hab. inż. Maciej Budzanowski
tel: 662-8119
e-mail: Maciej.Budzanowski@ifj.edu.pl

 • Stanowisko ds. BHP (BHP)
  Specjalista ds. BHP
  Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej
  mgr Mariusz Trzaska
  tel.: 662-8121, 533308656
 • Stanowisko ds. Ochrony Radiologicznej (BOR)
  mgr inż. Katarzyna Zbroja
  tel.: 662-8410, 662-8486, 696787125
 • Samodzielne Stanowisko ds. Nadzoru Nad Bezpieczeństwem Pracy z Materiałem Biologicznym i Zwierzętami Laboratoryjnymi (BNB)
  dr Agnieszka Panek
  tel.: 662-8409