Zamówienia publiczne

Aktualne
Znak sprawy: DZP-271-29/18
Sukcesywne dostawy oryginalnych, fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 04-12-2018, do godz. 11:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4]
Znak sprawy: DZP-271-30/18
Dostawa sprzętu komputerowego dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 03-12-2018, do godz. 11:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
[PassMark]
Załączniki:
[Załącznik nr 1A] [Załącznik nr 1B] [Załącznik nr 1C] [Załącznik nr 1D] [Załącznik nr 1E] [Załącznik nr 1F] [Załącznik nr 1G] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4]
Znak sprawy: DZP-271-28/18
Dostawa mikroskopu polaryzacyjnego do temperaturowych badań własności optycznych materiałów
Termin składania ofert: 30-11-2018, do godz. 11:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4]
Znak sprawy: DZP-271-26/18
Dostawa wózka widłowego dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 06-11-2018, do godz. 11:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4]
[Odpowiedzi na zapytania - 31.10.2018 r.]
[Informacja z otwarcia ofert]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-24/18
Usługa serwisowa systemu terapii protonowej Proteus 235 dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 15-01-2019, do godz. 11:00
[Ogłoszenie] [Ogłoszenie 2] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4]
Znak sprawy: DZP-271-22/18
Dostawa energii elektrycznej dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 15-11-2018, do godz. 11:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 4.1] [Załącznik nr 4.2] [Załącznik nr 5]
[Ogłoszenie dodatkowych informacji]
[Odpowiedzi na zapytania - 29.10.2018 r.]
[Informacja z otwarcia ofert]
Znak sprawy: DZP-271-20/18
Remont systemu zasilaczy cewek korekcyjnych cyklotronu AIC-144
Termin składania ofert: 15-10-2018, do godz. 11:00
Termin wizji lokalnej: 03-10-2018, do godz. 09:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5]
[Informacja z otwarcia ofert]
[Unieważnienie]
Znak sprawy: DZP-271-19/18
Świadczenie usług serwisowania Systemu OIS/TPS/Citrix
Termin składania ofert: 17-09-2018, do godz. 11:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4]
[Unieważnienie]
Znak sprawy: DZP-271-18/18
Dostawa elementów wyposażenia zwierzętarni dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 12-09-2018, do godz. 11:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1A] [Załącznik nr 1B] [Załącznik nr 1C] [Załącznik nr 1D] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4]
[Odpowiedzi na zapytania i modyfikacja treści SIWZ]
[NOWY Załącznik nr 2]
[Informacja z otwarcia ofert]
[Wynik - Zadania: 1, 2, 3]
[Wynik - Zadanie 4]
Znak sprawy: DZP-271-17/18
Dostawa sprzętu komputerowego dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 26-07-2018, do godz. 11:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja] [CPU Benchmarks]
Załączniki:
[Załącznik nr 1A] [Załącznik nr 1B] [Załącznik nr 1C] [Załącznik nr 1D] [Załącznik nr 1E] [Załącznik nr 1F] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4]
[Informacja z otwarcia ofert]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-16/18
Dostawa mikroskopu fluorescencyjnego z komorą środowiskową
Termin składania ofert: 20-07-2018, do godz. 11:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4]
[Informacja z otwarcia ofert]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-14/18
Dostawa mikroskopu fluorescencyjnego z komorą środowiskową
Termin składania ofert: 22-06-2018, do godz. 11:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4]
[Informacja z otwarcia ofert]
[Unieważnienie]
Znak sprawy: DZP-271-11/18
Dostawa źródła promieniowania X wraz z mikro-ogniskowaniem
Termin składania ofert: 21-06-2018, do godz. 11:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4]
[Unieważnienie]
Znak sprawy: DZP-271-13/18
Dostawa sprzętu komputerowego dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 19-06-2018, do godz. 11:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja] [CPU Benchmarks] [Videocard Benchmarks]
Załączniki:
[Załącznik nr 1A] [Załącznik nr 1B] [Załącznik nr 1C] [Załącznik nr 1D] [Załącznik nr 1E] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4]
[Informacja z otwarcia ofert]
[Wynik]
[Wynik - Zadanie nr 2 i 3]
[Wynik - Zadanie nr 4 i 5]
Znak sprawy: DZP-271-12/18
Dostawa stolika automatycznego z motoryzacją XYZ z autoogniskowaniem wraz z nastolikowym inkubatorem CO2 do mikroskopu typu Olympus IX53
Termin składania ofert: 18-06-2018, do godz. 11:00
Nowy termin składania ofert: 20-06-2018, do godz. 11:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4]
[Odpowiedź na zapytanie - 13.06.2018 r.]
[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia]
[Odpowiedź na zapytanie i modyfikacja treści SIWZ]
[NOWY Załącznik nr 2]
[Informacja z otwarcia ofert]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-8/18
Dostawa spektrometru polaryzacji wysokoenergetycznych fotonów dla eksperymentów PARIS - dostawa toru pomiarowego VME – TDC, CFD dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 10-05-2018, do godz. 11:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4]
[Informacja z otwarcia ofert]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-6/18
Dostawa mobilnego układu do identyfikacji i pomiaru energii niskoenergetycznych cząstek naładowanych
Termin składania ofert: 26-04-2018, do godz. 11:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1A] [Załącznik nr 1B] [Załącznik nr 1C] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4]
[Informacja z otwarcia ofert]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-5/18
Dostawa spektrometru polaryzacji wysokoenergetycznych fotonów dla eksperymentów PARIS
Termin składania ofert: 17-04-2018, do godz. 11:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1A] [Załącznik nr 1B] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4]
[Informacja z otwarcia ofert]
[Unieważnienie]
Znak sprawy: DZP-271-3/18
Dostawa i wymiana źródła promieniotwórczego kobalt Co-60 w aparacie Theratron 780E firmy Theratronics, znajdującego się w IFJ PAN w Krakowie oraz odbiór i wywiezienie starego źródła
Termin składania ofert: 07-05-2018, do godz. 11:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5]
[Odpowiedzi na zapytania - 24.04.2018 r.]
[Informacja z otwarcia ofert]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-2/18
Świadczenie usług serwisowania Systemu Tomografii Komputerowej
Termin składania ofert: 08-03-2018, do godz. 11:00
Nowy termin składania ofert: 16-03-2018, do godz. 11:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4] [Załącznik nr 5]
[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia] [Modyfikacja treści SIWZ]
[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia] [Odpowiedzi na zapytania i modyfikacja treści SIWZ]
[Modyfikacja treści SIWZ]
[NOWY Załącznik nr 4]
[Informacja z otwarcia ofert]
[Wynik]
Znak sprawy: DZP-271-1/18
Dostawa dysków zewnętrznych dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 07-02-2018, do godz. 11:00
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Załączniki:
[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] [Załącznik nr 4]
[Informacja z otwarcia ofert]
[Wynik]

Plan postępowań o udzielenie zamówień