Prestiżowe wyróżnienie „HR Excellence in Research” przyznane IFJ PAN

Szanowni Państwo,
mamy przyjemność poinformować, iż po przeprowadzeniu zewnętrznej oceny Komisja Europejska przyznała Instytutowi Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN, jako instytucji stosującej zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”, prestiżowe wyróżnienie „HR Excellence in Research”.

Tym samym IFJ PAN zobowiązuje się do tworzenia sprzyjających warunków pracy, rozwoju kariery oraz przejrzystych procesów rekrutacji pracowników naukowych.

W kwietniu 2015 r. Dyrektor Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk, prof. dr hab. Marek Jeżabek podpisał Deklarację poparcia dla „Europejskiej Karty Naukowca” oraz „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”, dzięki czemu IFJ PAN dołączył do grona instytucji naukowo-badawczych i akademickich uznających wartość zasad zawartych w tych dokumentach, a tym samym zobowiązał się do ich stosowania.

Przyznanie prawa do używania logo jest jednym z działań Komisji Europejskiej w ramach strategii Human Resources Strategy for Researchers, nakierowanej na tworzenie przyjaznych warunków pracy i rozwoju kariery naukowej w Europie oraz na tworzenie przejrzystych procesów rekrutacji pracowników naukowych.

W programie Horyzont 2020 zapisy dotyczące Karty i Kodeksu zostały zamieszczone w umowie grantowej (grant agreement) zawieranej między Komisją Europejską, a poszczególnymi instytucjami. W artykule 32 pt: Recruitment and working conditions for researchers beneficjenci zobowiązują się do podjęcia kroków umożliwiających wdrożenie zasad zawartych w Karcie i Kodeksie. W szczególności wymóg ten dotyczy przepisów określających warunki zatrudnienia naukowców, przejrzystości procesów rekrutacji oraz rozwoju kariery naukowej.

Deklaracja poparcia »

Action plan »

Europejska Karta Naukowca i Kodeks postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych

Więcej informacji na temat logo „HR Excellence in Research”:
Creating an environment of excellence 4 researchers in Europe
Charter and Code what are they
Human Resources Strategy for Researchers