Wykład popularnonaukowy Kłopotów "od metra"...

Redaktor Wiktor NiedzickiPopularnonaukowy wykład

Wiktora Niedzickiego

z udziałem naukowców z IFJ PAN


pt. Kłopotów „od metra”…Od sznurka do... telefonu komórkowego. Tysiące lat temu pomiary zmieniły losy ludzkości. Zbudowano obserwatoria i piramidy. Dokonano ważnych odkryć.
Dlaczego Kain zabił Abla? Czemu Archimedes wyskoczył nago z wanny? Co ukrył Ptolemeusz? Czy ludzie lubili geodetów? Jak powstał „metr”? Po co Kolumb oszukał królów? Dlaczego James Cook opłynął ziemię? Jak znaleziono zaginiony okręt podwodny?
O ciekawych, a często kryminalnych historiach związanych z pomiarami opowie popularyzator nauki, Wiktor Niedzicki. Razem z uczestnikami spotkania wykonamy ciekawe doświadczenia.
Fizyka to pomiary. Jeśli ich wyniki nie są zgodne z teorią, uczeni biorą się do pracy. Tak zrodziły się zasady zachowania, ale także teoria względności i teoria kwantów. Dzięki pomiarom wiemy jak zbudowane jest jądro atomu i analizujemy zderzenia czarnych dziur. Naukowcy w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN mierzą światło, które emitują super szybkie cząstki i wibracje neutronów. Budują urządzenia, dzięki którym więcej wiemy o świecie. Niektóre z nich zobaczymy podczas wykładu ilustrowanego filmami z różnych stron świata.
Zapraszamy na spotkanie z niezwykłymi opowieściami o pomiarach.

Wiktor NiedzickiWiktor Niedzicki jest popularyzatorem nauki i dziennikarzem telewizyjnym znanym m.in. z programów "Laboratorium"(25 lat na antenie) i "Kuchnia".Termin: 8 października 2018 roku


Godziny: 9:00-10:30 lub 11:30-13:00


Miejsce: Aula Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (ul. Radzikowskiego 152)


Szanowni Goście: Uczniowie gimnazjum i szkół średnich


PlakatJednocześnie informujemy, ze teren IFJ PAN jest objęty systemem monitoringu wizyjnego. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. 1) administratorem systemu monitoringu jest Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków,
 2. 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod adresem dpo@ifj.edu.pl,
 3. 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
  - art. 6 ust 1 lit. c - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w zw. z art. 41 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe oraz art. 22 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy – w celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie IFJ PAN oraz nadzoru nad obecnością osób na terenie IFJ PAN i monitorowania dostępu do pomieszczeń
 4. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:
  - podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 5. 5) zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres do 30 dni – teren IFJ PAN , z wyłączeniem monitoringu w budynku CCB – gdzie okres przechowywania może być dłuższy – do 90 dni,
 6. 6) osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych,
 7. 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa),
 8. 8) Konsekwencją odmowy przekazania danych jest brak zgody na wejście lub wjazd na teren IFJ PAN.