IFJ PAN został zaliczony do kategorii naukowej A+

IFJ PAN został zaliczony do kategorii naukowej A+ - wielki sukces naszego Instytutu

30.09.2013 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki kategoryzacji jednostek naukowych.

Instytut Fizyki Jądrowej PAN został zaliczony do kategorii naukowej A+ w grupie nauk ścisłych i inżynierskich. Jest to najwyższa kategoria naukowa, przyznana po raz pierwszy 37 polskim jednostkom naukowym (na 962 oceniane jednostki naukowe).

Jednostki z kategorią A+ "to elita, wizytówka polskiej nauki w kraju i na świecie" - mówi minister nauki prof. Barbara Kudrycka.

Kategorie zostały przyznane w wyniku kompleksowej oceny działalności naukowej i badawczo-rozwojowej jednostek naukowych za lata 2009-2012, przeprowadzonej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) w oparciu o dane zawarte w ankietach jednostek za ten okres.

Więcej informacji oraz listy wszystkich jednostek dostępne są na stronach MNiSW:

Komunikat o wynikach kompleksowej oceny działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych

Wizytówki polskiej nauki