Zmarł doc. dr. inż. Jerzy SchwabeZ głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Ś.P.
doc. dr. inż. Jerzego Schwabe,

wieloletniego pracownika naukowego Instytutu Fizyki Jądrowej PAN.
Docent Jerzy Schwabe na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako ceniony uczony, wspaniały człowiek i przyjaciel.

Rodzinie i Najbliższym składamy wyrazy serdecznego współczucia.

Dyrekcja, Rada Naukowa i Pracownicy
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN
w Krakowie