Zmarł dr Antoni BajorekZe smutkiem zawiadamiamy, że po długiej i ciężkiej chorobie
w dniu 5 października 2017 roku zmarł

dr Antoni Bajorek

wieloletni pracownik Instytutu Fizyki Jądrowej,
twórca krakowskich spektrometrów neutronowych w ZIBJ w Dubnej,
specjalista badań strukturalnych i fizyki ciała stałego.

Pogrzeb odbędzie się w środę 11.X.2017.
Czuwanie od 10:30 w kościele św. Jana Kantego (os. Widok). Msza św. o 11-tej.
Spod kościoła autobus na cmentarz na Pasterniku. Pogrzeb o 12-tej.
Po pogrzebie powrót pod kościół autobusem.