Zmarł dr Zbigniew StachuraZ głębokim smutkiem informujemy, że w dniu 15 maja 2015 zmarł

dr ZBIGNIEW STACHURA

wybitny fizyk, długoletni pracownik Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie, emerytowany kierownik Pracowni Stosowanej Spektroskopii Jądrowej.

Wyrazy głębokiego współczucia składamy Małżonce Zmarłego,
Pani dr Marii Pollak Stachurowej i całej Rodzinie.

Dyrekcja, Rada Naukowa i Pracownicy
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN
w Krakowie

Klepsydra »