Promieniowanie i człowiek w kosmosie

5 kwietnia 2011 w godzinach 9:30 - 15:30 w Dużej Auli Polskiej Akademii Umiejętności przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie odbyła się otwarta konferencja p.t. "Promieniowanie i człowiek w kosmosie". Gościem specjalnym był generał MIROSŁAW HERMASZEWSKI, pierwszy polski kosmonauta.

Podczas tego spotkania zostały omówione wyniki europejskiego projektu badawczego HAMLET.
Projekt HAMLET zajmuje się badaniem narażenia na promieniowanie kosmiczne astronautów pracujących na orbicie Ziemi. W ramach projektu realizowany jest eksperyment MATROSHKA, zorganizowany przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA) i będący największą inicjatywa badawczą w dziedzinie dozymetrii kosmicznej. Polega on na ekspozycji na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej modelu ciała ludzkiego (tzw. fantomu), wyposażonego w dużą liczbę miniaturowych czujników promieniowania. Celem eksperymentu jest wyznaczenie rozkładu przestrzennego dawki, dawki pochłoniętej w poszczególnych narządach i tkankach i wreszcie określenie tzw. dawki efektywnej. Pomysłodawcą i koordynatorem projektu jest dr G. Reitz z ośrodka badań kosmicznych DLR w Kolonii.
Promieniowanie kosmiczne, mogące nieść szkodliwe skutki dla życia i zdrowia astronautów, jest uznawane za istotny problem w orbitalnych lotach załogowych, a zwłaszcza w załogowych lotach międzyplanetarnych. Promieniowanie kosmiczne ma bardzo skomplikowany charakter i brak jest jeszcze pełnej i pewnej wiedzy na temat narażenia radiacyjnego astronautów. Fantom został wyniesiony na orbitę w styczniu 2004 i od tej pory zrealizowane zostały cztery cykle pomiarowe trwające od jednego do półtora roku. Wewnątrz fantomu umieszczono ponad 5 tysięcy detektorów termoluminescencyjnych, których większość została opracowana i wykonana w Instytucie Fizyki Jądrowej w Krakowie. Zakład Fizyki Radiacyjnej i Dozymetrii od wielu lat specjalizuje się w badaniu zjawiska termoluminescencji oraz opracowywaniu nowych rodzajów detektorów i z jest w tej dziedzinie jednym z wiodących laboratoriów w świecie. Z tego właśnie powodu zespół IFJ PAN został zaproszony do udziału w eksperymencie MATROSHKA.

Szczegółowy program konferencji oraz krótki opis merytoryczny eksperymentu MATROSHKA - zobacz »

Strona konferencji »

Konferencja w mediach: