Prestiżowe logo „HR Excellence in Research” przyznane IFJ PAN

Szanowni Państwo,
mamy przyjemność poinformować, iż po przeprowadzeniu zewnętrznej oceny Komisja Europejska przyznała Instytutowi Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN, jako instytucji, która stosuje zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”, prestiżowe logo „HR Excellence in Research”.

Tym samym IFJ PAN zobowiązuje się do tworzenia sprzyjających warunków pracy, rozwoju kariery oraz przejrzystych procesów rekrutacji pracowników naukowych.

W kwietniu 2015 Dyrektor Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk, prof. dr hab. Marek Jeżabek podpisał Deklarację poparcia dla Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych, dzięki czemu Instytut Fizyki Jądrowej PAN dołączył do grona instytucji naukowo-badawczych i akademickich uznających wartość zasad zawartych w tych dokumentach, a tym samym zobowiązał się do ich stosowania.

Przyznanie prawa do używania logo jest jednym z działań Komisji Europejskiej w celu tworzenia przyjaznego środowiska pracy naukowej i transparentnych zasad rekrutacji.

Deklaracja poparcia »

Action plan »

Europejska Karta Naukowca i Kodeks postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych:
PL - http://ec.europa.eu/euraxess/pdf/brochure_rights/kina21620b8c_pl.pdf
EN - http://ec.europa.eu/euraxess/pdf/brochure_rights/am509774CEE_EN_E4.pdf

Więcej informacji na temat logo „HR Excellence in Research”:
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/rights/index