Zmarła mgr Maria Krygowska-DoniecZ głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 6 listopada 2017 roku zmarła


mgr Maria Krygowska-Doniec

mgr Maria Krygowska-Doniec

długoletni, szanowany Pracownik Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie.
W Zmarłej żegnamy człowieka prawego, niezwykłej dobroci. Była dla wszystkich przykładem rzetelności w pracy, zaangażowania społecznego i życzliwości.
Pomimo zmagania się przez całe życie z niepełnosprawnością i licznymi dolegliwościami, nieustannie tryskała energią i humorem.
Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Dyrekcja, Pracownicy i Przyjaciele
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN
w Krakowie


Wspomnienie o Marysi Krygowskiej-Doniec »