Dr Maciej Trzebiński laureatem konkursu FNP nazwą eNgage 2014 na projekt popularyzujący naukę

Dr Maciej Trzebiński został jednym z laureatów pierwszej edycji konkursu eNgage organizowanym w 2014 r. przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej (FNP). W ramach Konkursu finansowane zostały innowacyjne pomysły o charakterze popularyzatorskim.

Dr Trzebiński przygotował projekt "Zagraj w naukę!", którego celem jest zaprezentowanie uczniom szkół ponadgimnazjalnych z Bielska-Białej i okolic najnowszych wyników badań w dziedzinie fizyki, w szczególności fizyki cząstek elementarnych, oraz przedstawienie wyboru kariery naukowej jako ciekawego i rozwojowego sposobu na życie. Zakwalifikowani uczniowie wezmą udział w sześciu spotkaniach organizowanych w jednej ze szkół w Bielsku-Białej, zaś końcowy konkurs z nagrodami przeprowadzony będzie w formie tzw. „gry miejskiej” w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN.