Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN wyróżniony w konkursie ProPAN edycji 2015