Professor Andrzej Hrynkiewicz passed awayWith deep regret we inform that on 13 October 2016, passed away

Prof. Andrzej Hrynkiewicz

Prof. Andrzej Hrynkiewicz

professor of physics at the Institute of Nuclear Physics in Cracow, President of the Council for Atomic Energy Matters and Accredited Representative of the Polish Government at the Joint Institute for Nuclear Research in Dubna, full member of the Polish Academy of Sciences and active member of the Polish Academy of Arts and Sciences, professor emeritus of the Jagiellonian University in Cracow, one of the most prominent figures of Polish physics

General Director, Scientific Council and Employees
of the Institute of Nuclear Physics PAN


In memoriam »

Letters of condolence:
Prof. Andrzej Jeżowski - Dyrektor Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
Prof. Włodzimierz Jaskólski - Dziekan Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Prof. Zbigniew Korczak - Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Prof. Stanisław Michałowski - Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Prof. Mieczysław Budzyński - Przewodniczący Komisji Pełnomocnego Przedstawiciela Rządu RP w ZIBJ
dr hab. Jerzy Dajka - Dyrektor Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego
Prof. Wojciech Nawrocik, Prof. Antoni Wójcik - Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Krzysztof Kurek - Dyrektor Narodowego Centrum Badań Jądrowych
Prof. Ryszard Czajka - Dziekan Wydziału Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej, Prof. Alina Dudkowiak - Polskie Towarzystwo Fizyczne
Prof. dr hab. Bogdan Idzikowski - Dyrektor Instytutu Fizyki Molekularnej PAN