Zmarł Prof. Andrzej HrynkiewiczZ głębokim żalem zawiadamiamy, iż w dniu 13 października 2016 r. zmarł

Prof. Andrzej Hrynkiewicz

Prof. Andrzej Hrynkiewicz

profesor Fizyki w Instytucie Fizyki Jądrowej w Krakowie, Przewodniczący Rady ds. Atomistyki i Pełnomocny Przedstawiciel Rządu RP w ZIBJ w Dubnej, członek rzeczywisty PAN i czynny PAU, emerytowany profesor UJ w Krakowie, jedna z najwybitniejszych postaci polskiej Fizyki.

Uczony o rozległej wiedzy i ogromnym autorytecie, uwielbiany przez młodzież nauczyciel akademicki, utalentowany popularyzator nauki i publicysta.

Człowiek prawy i wielkiego serca, niezwykle aktywny we wszystkich swych działaniach w kraju i za granicą dla dobra polskiej nauki, postać wielkiego formatu.

Dyrekcja, Rada Naukowa i Pracownicy
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN
w Krakowie


Wspomnienie o Profesorze »

Listy kondolencyjne:
Prof. Andrzej Jeżowski - Dyrektor Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
Prof. Włodzimierz Jaskólski - Dziekan Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Prof. Zbigniew Korczak - Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Prof. Stanisław Michałowski - Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Prof. Mieczysław Budzyński - Przewodniczący Komisji Pełnomocnego Przedstawiciela Rządu RP w ZIBJ
dr hab. Jerzy Dajka - Dyrektor Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego
Prof. Wojciech Nawrocik, Prof. Antoni Wójcik - Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Krzysztof Kurek - Dyrektor Narodowego Centrum Badań Jądrowych
Prof. Ryszard Czajka - Dziekan Wydziału Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej, Prof. Alina Dudkowiak - Polskie Towarzystwo Fizyczne
Prof. dr hab. Bogdan Idzikowski - Dyrektor Instytutu Fizyki Molekularnej PAN