Zmarł Prof. dr hab. Andrzej Jasiński
Odszedł wspaniały człowiek, pionier obrazowania MR w Polsce, bliski współpracownik Sir Petera Mansfielda laureata nagrody Nobla, wieloletni kierownik Zakładu Tomografi Magnetyczno-Rezonasowej IFJ PAN, promotor kilkunastu prac doktorskich.

Listy kondolencyjne:
Instytut Fizyki Molekularnej PAN
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza - Wydział Fizyki
Bruker Polska Sp. z o.o.