Zmarł Prof. dr hab. inż. Andrzej ZuberZ głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Prof. dr hab. inż. ANDRZEJA ZUBERA

wybitnego naukowca, geofizyka i hydrogeologa, cenionego specjalistę o światowej renomie z zakresu nauk geologicznych, związanego przez czterdzieści lat Swojej pracy zawodowej z Instytutem Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie, wieloletniego Kierownika Pracowni Geofizyki i Hydrogeologii Zakładu Zastosowań Fizyki Jądrowej i byłego kierownika Zakładu Fizykochemii Ekosystemów IFJ PAN, wychowawcy licznego grona młodych współpracowników.

Rodzinie zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia

Dyrekcja i Pracownicy Zakładu
Fizykochemii Ekosystemów IFJ PAN
w Krakowie

Życiorys Profesora »

Listy kondolencyjne:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych »