Programy stypendialne rządu francuskiego w 2019 roku

Ambasada Francji oraz Instytut Francuski w Polsce rozpoczęły przyjmowanie kandydatur w ramach programu stypendiów rządu francuskiego na 2019 rok. Stypendia Rządu Francuskiego (BGF) finansują i ułatwiają pobyt we Francji wybitnym polskim studentom oraz naukowcom.


Przykładowe programy stypendialne Ambasady Francji w Polsce:

Doktorat – skierowany do polskich studentów, którzy chcieliby uzyskać stopień naukowy doktora jednocześnie we Francji i w Polsce pod opieką dwóch promotorów, polskiego i francuskiego. Środki przyznawane są na 3 pięciomiesięczne pobyty we Francji w celu realizacji doktoratu en cotutelle. Stypendysta otrzymuje ok. 1060 € (netto) na każdy miesiąc spędzony we Francji.
Termin nadsyłania dokumentów: 7 marca 2019 roku – do godz. 14:00.

Pobyt badawczy: Stypendia przeznaczone są dla polskich naukowców z doktoratem od mniej niż 10 lat, pracujących w polskiej instytucji naukowej, którzy chcą prowadzić badania we Francji i nawiązać nowe kolaboracje polsko-francuskie.
Czas trwania: od 1 do 3 miesięcy. Pobyt naukowy musi zostać zrealizowany między 01 styczeń i 31 grudnia 2019 roku. Stypendysta naukowiec otrzymuje 1704 € (netto) na każdy miesiąc pobytu we Francji.
Termin składania podań: 2 listopada 2018 roku – do godz. 14:00.

Szczegółowa prezentacja programów stypendialnych znajduje się na stronie:
http://www.institutfrancais.pl/pl/prezentacja.