Z przyjemnością informujemy, że pani Profesor Agnieszka Zalewska została powołana do Rady Narodowego Kongresu Nauki.

prof. A. Zalewska


Rada Narodowego Kongresu Nauki to ciało doradcze utworzone dnia 21 września 2016 r. przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Jarosława Gowina. Głównym zadaniem 52-osobowego gremium uczonych będzie opracowanie propozycji zmian w nowej ustawie o szkolnictwie wyższym. Rada programowa będzie spotykać się co miesiąc podczas konferencji organizowanych w różnych miastach, na których poruszane zostaną kluczowe kwestie dotyczące polskiego szkolnictwa wyższego.

Szczegółowe informacje mogą Państwo znaleźć na stronie MNiSW: http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/jaroslaw-gowin-powolal-rade-narodowego-kongresu-nauki.html